Kørekort til personbil

Opstart

Du kan begynde at tage kørekort 3 måneder før du fylder 17 år, og gå til teoriprøve 1 måned før.

Forløbet

Priser

Teorimodul:………………………………………….. 2000 kr.

Manøvrebane:………………………………………..2000 kr.

16 kørelektioner á 45 minutter:………………8000 kr.

Køreteknisk anlæg*:……………………………….2000 kr.

Bil til praktisk køreprøve…………………………1000 kr.

  • Prisen for praktisk prøve er baseret på at det foregår i Slagelse. Evt. kørsel til andre prøveste
  • der bliver afregnet som ekstra kørelektioner.

DERTIL KOMMER

Læge erklæring: ca. 500 kr.

Førstehjælp: ca. 650 kr.

Prøvegebyr: 1000 kr.

evt. ekstra kørelektioner á 45 minutter:……500 kr.

evt. ekstra kørelektioner á 60 minutter:……600 kr.